De werking van De Berken vzw wordt gefinancierd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) . Investeringen in gebouwen en installaties worden niet meer of slechts gedeeltelijk gefinancierd door het VIPA. Voor uitrustingsgoederen (vb aangepaste minibus , tillift, hulpmiddelen, inrichting van de ateliers,….) krijgen we geen subsidies. Toch hebben we ze nodig voor onze werking. De Berken is bijgevolg steeds op zoek naar extra financiële steun. Met jouw gift kunnen we de bestaande gebouwen onderhouden, de gasten het nodige comfort bieden en mogelijks nieuwe projecten voor hen realiseren.

Hoe doe je een gift aan De Berken?

Stort het bedrag dat je wil schenken op het rekeningnummer:
BE83 3300 9343 6215 met vermelding ‘GIFT’

Schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar vanaf € 40. U ontvangt van ons hiervoor een attest voor uw belastingsaangifte in het begin van het jaar volgend op het jaar waarin u ons een schenking hebt overgemaakt.

U kan ook een schenking aan De Berken vzw in uw testament inschrijven. In dat geval spreken we van een legaat.

Shop je graag online en wil je graag De Berken helpen? Dat kan heel eenvoudig. Als Trooper doe je gewoon je online aankopen via de Trooperpagina van De Berken en in ruil daarvoor gaat er een mooi percentje van je aankoop naar de kas van De Berken. Per aankoop van €100, kan je gemiddeld € 5 aan je vereniging schenken. En… jij betaalt zelf geen euro extra. Ga naar onze Trooper pagina en kijk of jouw favoriete webshop er tussen staat. Bestel je nog eens iets , denk dan zeker aan ons. Alle kleine beetjes helpen!