Activiteiten

De Berken biedt uiteenlopende activiteiten aan, ‘op maat’, aangepast aan ieders mogelijkheden, interesses en keuzes. Deze activiteiten geven impulsen tot de verdere ontplooiing en integratie van onze gasten. Zo creëren we voor iedere deelnemer een individueel, wekelijks terugkerend activiteitenpakket.

Werkmomenten in de diverse ateliers: houtatelier, papieratelier, SIW (semi industrieel werk), Serre.

worden afgewisseld met ontwikkelingsgerichte activiteiten: zwemmen, sport, dans, muziekbeleving, crea, snoezelen, koken, gezond leven, themawerking, internet, …

Een aantal activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met onze buurvoorzieningen De Kerselaar, Ganspoel en vzw Voedselhulp.

Het Huizeke

Voor gasten die wat meer zorg en aandacht nodig hebben, is een speciaal programma uitgewerkt. Hiervoor kochten we eind 2008 een huis vlakbij ons dagcentrum, dat we ‘Het Huizeke ‘ doopten. De ruimte is speciaal ingericht voor activiteiten waarbij sensopathische stimulatie en beleving centraal staan.

De Stek

Door het groter worden van de groep, merken we dat voor bepaalde gasten de “atelierwerking” niet voldoet aan hun noden en zij een meer specifieke soort van begeleiding nodig hebben: We gingen daarom van start met een (sfeer)groep met 9 gasten. Dit zijn gasten waarvan we merkten dat ze in bepaalde ateliers hun draai niet vonden. Ze hebben meer nood aan afwisseling van activiteit binnen de ateliers. Ook hebben ze meer nood aan structuur, individuele aandacht, vaste begeleiding en een eigen plek (materiaal) binnen het dagcentrum. Kortom: een plek waar ze zichzelf ongestoord kunnen uitleven binnen hun eigen interesseveld. Hun ‘noden’ hebben ons geleid naar een manier van werken die daar het best bij aansluit, namelijk ” belevingsgericht werken en leren”. Deze methode is dan ook het uitgangspunt van de groep “DE STEK”.

Begeleid werken

Bepaalde gasten combineren hun verblijf in ons dagcentrum met deeltijds ‘begeleid werken’. Het gaat om personen die over voldoende mogelijkheden beschikken om deeltijds vrijwilligerswerk te verrichten in het gewone arbeidscircuit. Dit begeleid werken organiseren we zelf of in samenwerking met Begeleid Werken MAGDA- Leuven.