De gasten

De gebruikers zijn “te gast” in De Berken. Daarom noemen wij hen ook de “gasten”.

Onze gasten:

 • Staan centraal,
 • Horen er écht bij,
 • Worden aanvaard zoals ze zijn, als vrienden,
 • Mogen hun eigen keuzes aangeven,
 • Worden gerespecteerd in hun waardigheid en eigenheid,
 • Worden gestimuleerd in hun kunnen.

Het team

De begeleiding van onze gasten wordt georganiseerd door een multidisciplinair team van medewerkers.

Onze medewerkers:

 • Zijn geëngageerd, goed opgeleid en mondig,
 • Staan garant voor een deskundige en professionele aanpak,
 • Benaderen de gasten warm, vriendelijk, met inlevingsvermogen en de nodige dosis humor,
 • Zijn geduldig, enthousiast, zetten zich ten volle in en trachten flexibel in te spelen op individuele behoeften van onze gasten,
 • Behandelen gasten, bezoekers en collega’s met gelijkwaardigheid, respect en zorgzaamheid,
 • Worden hiervoor aangemoedigd en gewaardeerd door de directie en het bestuur, die ruimte bieden voor inspraak, overleg en vorming.

Beleid en advies

Raad van Bestuur

Voorzitter: Jan Wastiels
Ondervoorzitter: René Van Audenhoven
Penningmeester: Mik Lenseclaes
Secretaris: Lars De Laet
Bestuursleden: Lieven Bennekens, Magda Buelens, Katrien Goossens

De Gebruikersraad

De leden van de GR vertegenwoordigen de gasten van De Berken. Zij zijn met minstens 3, maximaal met 9 en zijn herkiesbaar om de 4 jaar.
Deze raad is een inspraakorgaan en zodoende worden de leden betrokken in de bespreking van alle aangelegenheden die met De Berken en de opvang van de gasten te maken hebben.