De gasten

De gebruikers zijn “te gast” in De Berken. Daarom noemen wij hen ook de “gasten”.

Onze gasten:

 • Staan centraal,
 • Horen er écht bij,
 • Worden aanvaard zoals ze zijn, als vrienden,
 • Mogen hun eigen keuzes aangeven,
 • Worden gerespecteerd in hun waardigheid en eigenheid,
 • Worden gestimuleerd in hun kunnen.

Het team

De begeleiding van onze gasten wordt georganiseerd door een multidisciplinair team van medewerkers.

Onze medewerkers:

 • Zijn geëngageerd, goed opgeleid en mondig,
 • Staan garant voor een deskundige en professionele aanpak,
 • Benaderen de gasten warm, vriendelijk, met inlevingsvermogen en de nodige dosis humor,
 • Zijn geduldig, enthousiast, zetten zich ten volle in en trachten flexibel in te spelen op individuele behoeften van onze gasten,
 • Behandelen gasten, bezoekers en collega’s met gelijkwaardigheid, respect en zorgzaamheid,
 • Worden hiervoor aangemoedigd en gewaardeerd door de directie en het bestuur, die ruimte bieden voor inspraak, overleg en vorming.

Beleid en advies

Raad van Bestuur

Voorzitter: Jan Wastiels
Ondervoorzitter: Myriam Stroobants
Penningmeester: Mik Lenseclaes
Secretaris: Lars De Laet
Bestuursleden: Lieven Bennekens, Magda Buelens, René Van Audenhoven, Katrien Goossens, Roger Doignies

De Gebruikersraad

De leden van de GR vertegenwoordigen de gasten van De Berken. Zij zijn met minstens 3, maximaal met 9 en zijn herkiesbaar om de 4 jaar.
Deze raad is een inspraakorgaan en zodoende worden de leden betrokken in de bespreking van alle aangelegenheden die met De Berken en de opvang van de gasten te maken hebben.