Missie en waarden

De Berken is een open en autonoom dagcentrum dat een kwaliteitsvolle dagbesteding en begeleiding wil bieden aan volwassen personen met een beperking, die niet tewerkgesteld kunnen worden en die in onze regio wonen.

De Berken staan voor kleinschaligheid en nabijheid. Ons centrum wordt mogelijk nog uitgebreid in de toekomst, maar niet ten koste van een gezellige, familiale sfeer.

Via zorg op maat en tal van activiteiten willen we mensen met een beperking evenwaardig benaderen, stimuleren in hun zelfontplooiing, hun nuttigheidsgevoel en integratie in de samenleving vergroten … met de glimlach, vriendschap, levensvreugde en een stevige dosis humor.

De gasten, personeel en bezoekers (ouders, vrienden, bestuurders, …) moeten zich bij ons thuis voelen, zodat elk van hen een volwaardig stukje van de Berken vormt.

Doelgroep

De voorziening richt zich tot volwassen personen met een mentale beperking en eventueel een bijkomende fysieke beperking uit de regio.

Een (kandidaat-) gebruiker kan slechts opgenomen worden mits de voorlegging van een bewijs van een persoonlijk budget, toegekend door het VAPH. Voor meer informatie hierover zie: www.vaph.be

Interesse? Lees hier de volledige aanmeldingsprocedure

Praktisch

De Berken biedt dagopvang gedurende alle werkdagen van het jaar en is geopend tussen 8.00 en 17.15 uur.

Maaltijden: er zijn twee koffiepauzes en een volledige warme maaltijd per dag.

Locaties
De Berken heeft één hoofdgebouw met daarnaast twee ‘aparte’ locaties, nl. het Huizeke (ligt achter in de tuin) en ‘de Serre’ (in de St.-Annastraat te Overijse, enkele straten verder dan het hoofdgebouw).

Vervoer
We vragen aan de gebruiker en zijn vertegenwoordiger om zich zelfstandig te verplaatsen van en naar het dagcentrum. Indien dit niet mogelijk is, kan georganiseerd vervoer vanuit De Berken (via eigen busdienst) besproken worden, rekening houdend met de beschikbaarheid van plaats op de bus.

Contact en info

Adres: Schavei 70, 3090 Overijse
Telefoon: 02/687.57.20

Directie Sien Germeijs directie@deberken.be
Orthopedagoge Nele Cooreman ortho@deberken.be
Administratie Jan Trappeniers administratie@deberken.be
Coördinator Marc D’Haenens Info@deberken.be