Het kennismakingsgesprek

 • Aanmelden kan bij de directeur (directie @deberken.be) of maatschappelijk werker (sociale.dienst@deberken.be) via mail of telefoon (02/687.57.20).
 • Personen die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek

De eerste aanmelding van de kandidaat-gebruiker (eerste intake)

 • Vindt plaats in het dagcentrum.
 • De kandidaat-gebruiker wordt voorgesteld alsook zijn verwachtingen naar De Berken toe.
 • De Berken licht zijn aanbod en visie toe.
 • Als blijkt dat De Berken een antwoord kan bieden op de zorgvraag, volgt er een uitgebreid bezoek aan de lokalen van het dagcentrum.
 • Een ‘inloopdag’ of -dagen (stage), behoort ook tot de mogelijkheden en is wenselijk.
 • Indien blijkt dat De Berken geen gepast antwoord kan bieden, dan wordt de betrokkene doorverwezen.

Tweede intake (indien nodig)

 • Indien er een open plaats is en we niet beschikken over voldoende actuele informatie over de kandidaat-gebruiker.
 • Om het profiel van de kandidaat en de zorgvraag te verduidelijken.

De opname

 • Het team beslist wie er wordt opgenomen.
 • Het weekschema, de aandachtsbegeleider en de startdag worden vastgelegd.                 
 • De vertegenwoordiger wordt telefonisch op de hoogte gebracht van de opname en de startdag.